ἀ-πρό-φατος

[340] ἀ-πρό-φατος, 1) unaussprechlich, Ἀχέροντος δῖναι Ap. Rh. 1, 645 (Schol. ἀπροφώνητοι); ὀδύναι Nic. Al. 611. – 2) unvorhergesagt, unerwartet, Ap. Rh. 2, 267; vgl. Schol. Lycophr. 178; – unweigerlich, Ap. Rh. 4, 1005.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: