ἀ-πρήϋντος

[338] ἀ-πρήϋντος, ep. = ἀπράϋντος, nicht zu beschwichtigen, grausam, ϑάλασσα Ant. Th. 69 (VII, 287).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: