ἀ-πρᾱγμάτευτος

[337] ἀ-πρᾱγμάτευτος, 1) unbezwinglich, χωρίον ἀπρ. καὶ δυςπρόςοδον Pol. 4, 75; πόλις Diod. Sic. 17. 40. – 2) bei Suid. γῆ, Land ohne Handelsverkehr. – 3) ohne Mühe zu erlangen, Muson. Stob. fl. 18, 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 337.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: