ἀ-πρᾱκτέω

[337] ἀ-πρᾱκτέω, 1) nichts ausrichten, παρά τινος, bei Einem, Xen. Cyr. 1, 6, 6; B. A. 9 τὸ μὴ κατὰ νοῠν[337] πράττειν. – 2) nichts thun, müßig gehen, Arist. Eth. 1, 56 pol. 7, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 337-338.
Lizenz:
Faksimiles:
337 | 338
Kategorien: