ἀ-πτολέμιστος

[340] ἀ-πτολέμιστος, unkriegerisch, Orac. bei Ath. XII, 524 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: