ἀ-πτο-επής

[340] ἀ-πτο-επής (πτοέω, ἔπος), unerschrocken im Reden, Ἥρη ἀπτοεπές Il. 8, 209, nach Anderen ἁπτο-επής, mit Worten angreifend; s. Scholl. Aristonic. Iliad. 8, 209 (Lehrs bei Friedländer) Apoll. Lex. 40, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: