ἀ-πτήν

[340] ἀ-πτήν, ῆνος (πτηνός), noch nicht flügge, ὡς δ' ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσιν μάστακα Iliad. 9, 323; nicht befiedert, πεζοῖς καὶ ἀπτῆσι Plat. Polit. 276 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: