ἀ-πυνδάκωτος

[341] ἀ-πυνδάκωτος (πύνδαξ), ohne Grund u. Boden, Soph. frg. 541, ἀπυνδ. οὐ τραπεζοῠται κύλιξ, sprichwörtlich geworden.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: