ἀ-πύργωτος

[341] ἀ-πύργωτος, ohne Mauerthürme, unbefestigt, Od. 11, 264.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: