ἀ-πύρωτος

[341] ἀ-πύρωτος, Hom. Iliad. 23, 270 ἀμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον, die noch nicht in's Feuer gekommen ist, oder die zum Gebrauche im Feuer gar nicht bestimmt ist, vgl. Athen. 11, 501 b u. s. ἄπυρος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: