ἀ-πήδαλος

[290] ἀ-πήδαλος (πηδάλιον), ohne Steuerruder, Arist. Inc. an. 10, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 290.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: