ἀ-σάλεια

[368] ἀ-σάλεια, , p. ἀ-σαλία, Sorglosigkeit, Ruhe, Sophron. im E. M.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 368.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: