ἀ-σέβημα

[369] ἀ-σέβημα, τό, Frevelthat, gottlose That, Thuc. 6, 27; oft Oratt., z. B. Andoc. 1, 31 Lys. 6, 13 u. Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: