ἀ-σελγαίνω

[369] ἀ-σελγαίνω, ein ἀσελγής sein; muthwillig, ausschweifend sein, Plat. Conv. 190 c; καὶ ϑρασύνεσϑαι Legg. IX, 879 d; καὶ ϑορυβεῖν Andoc. 4, 7; Folgde, wie Dem. 24, 143.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: