ἀ-σθενίη

[370] ἀ-σθενίη, ἡ, = ἀσϑένεια, ion., Her. 8, 51 βίου, d. i. Dürftigkeit.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: