ἀ-σκαρίζω

[370] ἀ-σκαρίζω (α euphon.), springen, zappeln, Cratin. bei Phot. durch ἀσπαίρω erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: