ἀ-σκευής

[371] ἀ-σκευής, ές, = folgdm, Her. 3, 131; neben ἄοικος καὶ ἀκτήμων Muson. Stob. flor. 67, 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 371.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: