ἀ-σπάθητος

[372] ἀ-σπάθητος, nicht gewebt, χλαῖνα Soph. frg. 849, VLL. δορὰ ἀνύφαντος. Bei Dion. Hal. Epit. 16, 7 φάλαγξ, nicht dicht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: