ἀ-σπιδής

[373] ἀ-σπιδής, v. l. Iliad. 11, 754 δι' ἀσπιδέος πεδίοιο. neben διὰ σπιδέος πεδίοιο, Scholl. Herodian. u. Aristonic., vgl. σπιδής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 373.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: