ἀ-σπονδεί

[374] ἀ-σπονδεί, ohne Versöhnung, ohne Bündniß, Sp., s. ἄσπονδος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: