ἀ-στάθμευτος

[374] ἀ-στάθμευτος, nicht ins Quartier gebracht, Pol. 15, 24, 3, v. l. ἀνεπιστ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: