ἀ-στέμβακτος

[375] ἀ-στέμβακτος, unbeschimpft, κλέος Euphor. bei Eustath. Il. 2, 344. Bei Lycophr. 1117 ἀστέμβακτα τιμωρεῖσϑαι, fest, in der Reihe; doch in Tzetz. Paraphrase πολυστένακτα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: