ἀ-στέφανος

[375] ἀ-στέφανος, ohne Kranz, unbekränzt, ἅμιλλαι d. i. unglücklich, Eur. Andr. 1021; vgl. Hipp. 1137.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: