ἀ-σταλής

[374] ἀ-σταλής, ές, nicht ausgerüstet, nicht angezogen, Callim. frg. 266.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: