ἀ-σταφύλῑνος

[374] ἀ-σταφύλῑνος, = σταφυλῖνος, mit euphon. α, Diocles bei Ath. IX, 371 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: