ἀ-στοχέω

[376] ἀ-στοχέω, das Ziel verfehlen, nicht treffen, gew. übertr., τῆς προϑέσεως Pol. 7, 14; τοῦ μέλλοντος 5, 107, u. öfter; Luc. Amor. 22; τοῦ πρέποντος Plut. Galb. 16; περί τινος, sich in seinem Urtheile über etwas irren, Pol. 3, 21; übh. nicht Rücksicht nehmen auf etwas, 29, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: