ἀ-στράτευτος

[377] ἀ-στράτευτος, der nicht als Soldat gedient hat, Ar. Vesp. 1117 Lys. 9, 15 Dem. 24, 102 u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: