ἀ-στρωσία

[378] ἀ-στρωσία, , das Liegen ohne Bett u. ohne Decken, Plat. Legg. I, 633 c neben ἀνυποδησία.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 378.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: