ἀ-συγ-γνώμων

[379] ἀ-συγ-γνώμων, ον, nicht verzeihend, unbarmherzig Dem. 21, 100; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: