ἀ-συμ-μνημόνευτος

[380] ἀ-συμ-μνημόνευτος, nicht mit andern zusammen zu behalten, od. zu erwähnen, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: