ἀ-συμ-πέραντος

[380] ἀ-συμ-πέραντος, unvereinbar, nicht folgerichtig, Arist. phys. 1, 3, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: