ἀ-συμ-πλήρωτος

[380] ἀ-συμ-πλήρωτος, nicht angefüllt, unvollständig?

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: