ἀ-συν-άρμοστος

[380] ἀ-συν-άρμοστος, = folgdm, Plut. Symp. 7, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika