ἀ-συν-ειδήτως

[380] ἀ-συν-ειδήτως τοῖς ἄλλοις, ohne daß die Andern darum wußten, Plut. Lac. Apophth. p. 190.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika