ἀ-συ-σκεύαστος

[381] ἀ-συ-σκεύαστος, nicht zusammengepackt, dah. ungeordnet, Xen. Oec. 8, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: