ἀ-σφάλεια

[381] ἀ-σφάλεια, , das Feststehen, Sicherheit, bes. Gefahrlosigkeit, Aesch. Suppl. 409; ἀσφαλείᾳ πόλιν ἀνόρϑωσον Soph. O. R. 51, mit Festigkeit u. sicherm Rath; den κινδύνοις öfter entgegengesetzt, z. B. Isocr. 2, 36; Xen. Mem. 3, 12, 7; oft Prosa, Her. 3, 7 u. Folgde; bei Thuc. 2, 11 folgt μὴ ἂν ἐλϑεῖν τοὺς ἐναντίους; der bloße inf., Xen. Cyr. 7, 4, 5; ἀπὸ τῶν πολεμίων, vor den Feinden, Pol. 3, 97, der ἀσφάλειαι geradezu = feste Plätze braucht, 1, 57. 3, 69; μετ' ἀσφαλείας Plat. Tim. 50 b u. öfter, in Sicherheit; ἀσφάλειαν παρέχεσϑαί τινι Crit. 45 d; παρέχειν Xen. Cyr. 4, 5, 28; neben ἐν ἀκινδύνῳ καϑιστάναι, auch δοῠναι, bes. sicheres Geleit geben, Hell. 1, 2, 1. 5, 4. 11 u. sonst. Uebertr., λόγου, unumstößlicher Beweis, Xen. Mem. 4, 6, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: