ἀ-σφάλιος

[381] ἀ-σφάλιος, , Poseidon, der Sichernde, Festhaltende, Paus. 7, 21, 7, v. l. ἀσφάλειος, vgl. Ar. Ach. 682; Plut. Thes. 36; Opp. Hal. 5, 680.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: