ἀ-σφακέλιστος

[381] ἀ-σφακέλιστος, nicht vom kalten Brand ergriffen, Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: