ἀ-σφαλτίας

[381] ἀ-σφαλτίας, σφόνδυλος Poll. 2, 179, der letzte Lendenwirbel, der Stützer.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: