ἀ-σφράγιστος

[382] ἀ-σφράγιστος, unversiegelt, ungezeichnet, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: