ἀ-σχημάτιστος

[382] ἀ-σχημάτιστος, ungeformt, formlos, οὐσία ψυχῆς Plat. Phaedr. 247 c; Plut.; bei Rhetor. ohne Redefigur, λόγος Dion. Hal.; auch adv.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: