ἀ-σχολέω

[382] ἀ-σχολέω, beschäftigen, zu thun geben, aufhalten, τι νά Luc. Zeux. 7 u. Sp. – Pass., beschäftigt sein, absol., Arist. Eth. 10, 7; ἐκ τοῦ καιροῦ Pol. 8, 5; ἀσχοληϑεὶς περί τι Luc. Macrob. 8, u. oft Plut.; ἐπί τι D. Sic. 17, 94; πρός τι Aesop.; mit partic. Alex. Ath. II, 60 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: