ἀ-σόλοικος

[372] ἀ-σόλοικος, dasselbe, Soph. frg. 555, Hesych. προσηνές, οὐ βάρβαρον, vgl. Plut. Cleom. 13; Eubul. bei Ath. II, 63 d κρέας βόειον ἑφϑὸν ἀσ., nicht durch künstliche Zubereitung verderbt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: