ἀ-σόφιστος

[372] ἀ-σόφιστος λόγων, der keine künstliche Reden machen kann, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: