ἀ-σύμ-βολος

[380] ἀ-σύμ-βολος, 1) ohne Beitrag, δεῖπνον, wozu kein Gast beisteuert, Amphis Ath. I, 8 b; δείπνου ἡδοναὶ ἀσύμβολοι Timocl. Ath. VI, 237 e; ἀσυμβόλως δειπνεῖν; κώϑων ἀσύμβολος Chrysipp. Ath. I, 8 c. – 2) akt., nicht beisteuernd, zum Gastmahl, δειπνεῖν Aeschin. 1, 75; Plut. Symp. 8, 7, 3; Macho bei Ath. VI, 240 d; dah. keinen Nutzen für das Ganze bringend, vgl. Luc. Rhet. praec. 26; ungesellig, βίος Plut. aqu. et ign. compar. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: