ἀ-σύν-δηλος

[380] ἀ-σύν-δηλος, = ἄδηλος, Plut. Lyc. 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika