ἀ-σύν-εργος

[380] ἀ-σύν-εργος, nicht hülfreich, ποὺς ἀσ. ὅσον ἐπιβῆναι Ael. H. A. 11, 40.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika