ἀ-σύν-ετος

[380] ἀ-σύν-ετος, ohne Einsicht, unverständig, Her. 3, 81 Thuc. 2, 34; superl. 6, 39. Oft bei Eur., z. B. ἀσύνετα ἐρεῖν I. A. 654; αἴνιγμα, unverständlich, Phoen. 1721; Sp., wie Luc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika