ἀ-σύν-οπτος

[380] ἀ-σύν-οπτος, unkenntlich, dunkel, τοῖς πολλοῖς Aeschin. 2, 146.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika