ἀ-σύν-τονος

[381] ἀ-σύν-τονος, nicht angespannt, schlaff, ἀσυντονώτατα ἔχειν πρὸς τὴν πορείαν Xen. Cyr. 4, 2, 31, langsam marschiren.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika